torsdag 8. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er sjette post under OK Moss sin PreO konkurranse 14. mai. Dette var årets første norske pre-o konkurranse og dermed også den første konkurransen i årets norgescup. Det var hyggelig å se at det var flere utøvere under 16 år som deltok.

Post 6 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, hvor disse var felles skjermer med post 7. Posten var et søkk, men ikke alle de aktuelle skjermene var plassert i søkk. I praksis var det A og C skjermen som var plassert i søkk, eller det som kunne ligne på søkk. Første inntrykket var gjerne at A eller C skjermen var rett plassert, men dette viste seg å ikke stemme. Oppgaven var en fin kartlesningsoppgave. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 6. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 55%


Løsningskart

Ingen kommentarer: