torsdag 11. januar 2018

- Posten er et skolebok eksempel på en elegant PreO post

Etter å ha vurdert de fire PreO postene som fikk flest poeng i avstemmingen, har juryen kommet frem til at årets norske pre-o-post 2017 er...


Årets norske pre-o-post 2017
Juryen har i tillegg til juryleder Knut Terje Ovesen bestått av Per Stålnacke og Arne Ask. Knut kan fortelle at en enstemmig jury kåret kandidat 2, altså den fjerde posten under årets PreO NM i Halden som den beste posten i 2017.

Juryen begrunner valget som følger:
"Her var det en kombinasjon av å lese kart ( og forstå det) og å være konsentrert. Alt ser tilsynelatende ut til å passe inn i at skjermen vi ser er riktig plassert. Men en kompasskurs vil avdekke at det ikke kan være riktig, og da faller også brikkene på plass. Riktig kolle kan skimtes og man leser kartet og forstår at skjermen må sitte på en nese.
Posten er et skoleboks eksempel på en elegant PreO post som setter kartlesingsevnene på prøve og vel verdt prisen som årets PreO post i 2017."

Vi gratulerer løypelegger Marianne Dæhli og Halden SK med prisen! 

Dette er det andre årets på rad at Halden SK får prisen. I fjor var det den fjerde posten under første dag av nordisk landskamp som vant kåringen. Fjorårets løypelegger under nordisk landskamp, Martin Jullum, var i år teknisk delegert under NM. Årets NM var første gang Marianne var løypelegger for en terminfestet pre-o konkurranse!

Vi satser på å komme nærmere tilbake med et vinnerintervju med løypeleggeren bak årets norske pre-o-post.

Takk til juryen for arbeidet og til alle som var med å stemte på årets pre-o-post.

søndag 7. januar 2018

Årets pre-o-post 2017: Avstemmingen avsluttet

Avstemmingen i kåringen årets norske pre-o-post 2014 er nå avsluttet etter at fristen for å avlegge stemmer gikk ut 5. januar. De fire kandidatene som fikk flest poeng har blitt oversendt juryen. Juryen ledes av pre-o utvalgets leder Knut Terje Ovesen som har med seg ytterligere to jury medlemmer. Juryens oppgave består i å kåre den endelige vinneren.

Følgende fire kandidater fikk flest poeng i avstemningen over er oversendt juryen:

Kandidat 2: Post E4, NM PreO
Kandidat nr. 2: Kart og løsningskart

Kandidat 3: Post E7, Pinse pre-o stafett
Kandidat nr. 3: Kart og løsningskart

Kandidat 6: Post E15, NM PreO
Kandidat nr. 6: Kart og løsningskart

Kandidat 9: Post E24, Løvspretten PreO
Kandidat nr. 9: Kart og løsningskart

lørdag 23. desember 2017

Avstemming årets pre-o-post 2017

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2017 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. Nå er det på tide å åpne avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilke av postene dere synes er best. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury på tre personer, ledet av Knut Terje Ovesen, kåre den endelige vinneren. Det er derfor viktig at så mange som mulig stemmer.

Tidligere år har regelen vært at maksimalt en post fra hver konkurranse har gått videre til finalerunden, men siden det i 2017 har vært så få terminfestede konkurranser i Norge kan inntil 2 kandidater fra en konkurranse gå videre til årets finalerunde. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2018.


Kandidat 1:
Post E3, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 2:
Post E4, NM PreO, 10. september
Kandidat 3:
Post E7, Pinse pre-o stafett, 3. juni
Kandidat 4:
Post E9, O-treffen, 20. mai
Kandidat 5:
Post E13, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 6:
Post E15, NM PreO, 10. september
Kandidat 7:
Post E18, O-Treffen, 20. mai
Kandidat 8:
Post E20, O-Treffen, 20. mai
Kandidat 9:
Post E24, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 10:
Post E24, NM PreO, 10. september

Årets avstemningen er avsluttet.Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

tirsdag 19. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 10

Årets tiende, og siste, kandidat til årets norske pre-o-post 2017 er 24 post under NM i PreO, som ble arrangert av Halden SK den 10. september. 

Post 24 var en spennende kartlesingspost i et område med mange neser og søkk. Postene var plassert i en bratt skråning, så her gjaldt det å bestemme hvor høyt og langt innover i terrenget man kunne se. Kunne man se den øverste nesa, eller lå den for langt inn og opp slik at den ikke var synelig fra veien? Kartet i området rundt posten var pre-o revidert, og stemte gått med virkeligheten. 

Dette er den tiende og siste kandidaten til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 10: 24. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 24:
Antall skjermer: 4
Rett svar: C
Riktig svar i %: 78%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsningskart for kandidat nr. 10

Om noen dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2017 her på bloggen - følg med!

søndag 17. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 9

Den niende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 24 i eliteløypa under Løvspretten PreO, under Pinsesløps arrangmentet på Budor.

Post 24 var den siste posten i elite løypa, og var en post som skilte seg litt fra de foregående postene ved at denne lå i et område med ganske klare detaljer, etter at de foregående postene hadde ligget på et beite med relativt avrundede formasjoner. Posten var et høydepunkt som lå rett i bakkant av en dam. Leste man høydekurvene godt var det relativt greit å se at dette høydepunktet lå lavere eller på høyde med dammen, og ikke høyere.

Dette er den niende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9: 24. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 24:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 80%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart kandidat 9

fredag 15. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er også en post fra NERO HIL og Østmarka OK sin 34. utgave av O-treffen. Kandidat nummer åtte er post 20 som skilte seg litt fra de andre postene i løypa da denne ikke lå ute på den store hogstflata, men inne i et område med litt tettere skog. Posten var et søkk, som var ganske flatt og diffust. Ved hjelp av omkringliggende detaljer og de aktuelle skjermene kom de fleste frem til at ingen av skjermene stod på rett sted.

Dette er den åttende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: 20. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OKNedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 20:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 8

onsdag 13. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 18 i eliteløypa under O-Treffen, arrangert av NERO HIL og Østmarka OK, den 20. mai. O-treffen måtte i år flyttes en uke i forhold til opprinnelig planlagt arrangementsdato, 13. mai, på grunn av at Østlandet fikk et stort snøfall noen dager i forkant av opprinnelig arrangementsdag.

Post 18 lå på østre del av en større nese/platå. Avstanden frem til posten, og vinkelen utøverne kunne se posten fra, gjorde at det var greit å benytte litt tid på å bestemme om den aktuelle skjermen faktisk stod oppe på den aktuelle nesen. Dette gjorde posten til en fin kartlesningspost på store detaljer.

Dette er den sjuende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7: 18. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OKNedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 18:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 7