søndag 16. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er post 13 under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark", den 10. juni. Dette er den andre posten fra denne konkurransen som er nominert til årets post 2018 - tidligere har post 4 blitt nominert.

Post 13 var en A-Z post som inngikk i et større A-cluster. Posten var en kombinasjon av en kartlesingspost og vurderingspost. Posten var såpass langt unna siktepunktet og parkeringsplassen / veien, at det kunne være vanskelig å se selve bekkedelet rett i nedkanten av posten. Det å lokalisere bekkedelet var nøkkelen til å finne ut om skjermen stod på rett sted, og til å gjøre dette kunne man se på skjermens plassering i forhold til andre detaljer / terrengformasjoner.

Dette er den sjette av i alt 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 13. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 81%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 6

torsdag 13. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 10. post under O-Treffen, 2. juni.

Den 10. posten var en ren kurvelesing oppgave, hvor det gjaldt å finne ut hvilken av de to skjermene - om noen - som stod på rett nese i henhold til kart og postbeskrivelse. Siktepinnen var i stikrysset nordvest for posten, så avstanden fra siktepinnen til skjermene var ganske kort.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 10. post, O-Treffen, 2. juni
Dato: 2. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 10:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 50%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

mandag 10. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den sjuende posten under NM som Fossekallen IL arrangerte fra Åsa, innerst i Steinsfjorden 25. august.

NM løypas sjuende post var en langdistanse post som lå ute på et beite, som utøverne kikket ned på fra en sti (lysløype) som lå en god del høydemetre høyere enn posten. Dette gjorde at man fikk god oversikt over beitet. Posten var en A-Z oppgave, som sammen med postene 3 - 9 utgjorde et A-cluster. Oppgaven bestod i å avgjøre om aktuell skjerm stod på rett nese eller ei.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 7. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 9:
Antall skjermer: A
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 82%

Linker:
Resultater
Kart


fredag 7. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er fjerde post under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark" som fant sted på Budor. Kart og terreng var til dels det samme som ble benyttet under "Løvspretten PreO" et år tidligere. Været var på arrangementets side denne dagen, og man kunne nyte en fin sommerdag på Budor, som kanskje er mest kjent som en vinter destinasjon.

Post 4. var en kartlesningspost hvor man i tillegg til å finne den riktige nesa også måtte avgjøre på hvilket nivå den aktuelle høydekurven lå. I tillegg kunne vegetasjonen benyttes til å avgjøre om noen av de tre skjermene stod riktig plassert.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 72%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 3

tirsdag 4. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den andre posten under første dag av "Pre-o helg i Hedmark" som ble arrangert Løten o-lag og Ringsaker OK. Konkurransen fant sted på Terningmoen, samme område som ble benyttet under pre-o konkurransene i forbindelsen med Pinseløpene i 2016.

Den andre posten i løypa var en skikkelig kartlesningspost hvor deltakerne måtte finne ut av en rekke små neser og søkk, og få dette til å stemme overens med kartet. Posten hadde 3 skjermer, men disse skjermene telte også med i løsningen av post 1. Det var derfor naturlig å løse post 1 og 2 samtidig.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 2. post, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Dato: 9. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: B
Riktig svar i %: 86%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 2

lørdag 1. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o sesong var kort og ble avsluttet med NM TempO den 26. august. Selve om det i 2018 kun har vært åtte pre-o konkurranser i Norge, fire tradisjonelle PreO konkurranser og fire TempO konkurranser, avholder vi kåringen av årets norske pre-o-post også i år. Da det kun er tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner, er det kun 88 poster som er grunnlaget for utplukk av kandidater til årets norske pre-o-post 2018. Derfor er det i år kun åtte nominerte kandidater med i kåringen.
Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 1. post under O-Treffen, som NERO HIL og Østmarka OK arrangerte for 35. gang i år. Post 1 under O-Treffen var en skrent som lå i en ganske ganske bratt skråning ikke langt fra turstien. Skråningen bestod av mange små skrenter og steinformasjoner, slik at oppgaven ble å finne ut hvilke skrenter som var tegnet på kartet og ikke. Spørsmålet ble dermed stod en av de to skjermene på riktig skrent eller ikke?

Arrangement:
Kandidat nr 1: 1. post, O-Treffen 2. juni

Dato: 02. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 1:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 8 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2018 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 4 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver tredje dag fra 1. desember til og med 22. desember.

mandag 21. mai 2018

Prøve-på pre-o med elektronisk stempling

Søndag, første pinsedag, ble Elgdilten arrangert i strålende sommervær fra Vensvangen i Stange kommune, ikke langt fra Espa (kanskje best kjent for "Espa bollen" på Shell "Bolleland" Espa).

Under Elgdilten var det i år tilbud om å prøve pre-o (prøve-på) gratis for de som ønsket en ekstra utfordring. Sigurd Dæhli hadde lagt to løyper, en A-kort løype bestående av 10 nokså enkle A-poster og en A-lang løype bestående av 16 noe mer krevende A-poster. Begge løypene hadde muligheten for falske poster, - ingen skjerm på rett sted. For at alle skulle få noe å bryne seg på var det lagt inn et par mer krevende oppgaver. Før start på selve løypa var det en tidspost bestående av 3 oppgaver.
Mer info om arrangementet kan sees i informasjonskrivet/PM.
Post ni var den samme i både kort og lang løypa

Det var snaue 30 personer som gikk en av løypene. De fleste gikk alene, men det var også mulig å gå flere sammen for de som ønsket det. I A-kort løypa hadde Stein Nordvi, Elverum OK, alle rett og vant med det klassen. I A-lang løypa var det ingen som hadde alle rett, men av de med en feil ble Ståle Sønsterudbråten, Raumar orientering, best med 13 sekunder på tidspost. Med det var han 1 sekund foran Marius Øie, Løten o-lag. Jon-Anders Bordal fra Ringsaker OK var den tredje som kun hadde en feil i A-lang løypa.

Kartet som ble benyttet hadde blitt pre-o revidert i mai 2018, og var i målestokk 1:3000 og hadde 2,5 meters ekvidistanse. Opprinnelig kart over område var NM kartet fra 2007.

Pre-o arrangementet ble også benyttet til uttesting av EMIT som stemplingssystem på postene. Så langt undertegnede kjenner til er dette første gang EMIT har blitt benyttet som stemplingssystem i pre-o. Sportident har blitt benyttet i de seneste internasjonale mesterskapene, - senest i vårens EM i Slovakia.
Bruk av EMIT viste seg å fungere bra. Det ble testet ut to forskjellige måter å montere stemplingsbrikkene på (se bilder under). Begge systemer har sine fordeler og ulemper.  Fordelen med tønne-systemet er at her er det enkel å skjule hva man stempler, mens bukk-systemet gjør det enklere og raskere å stemple.
I tillegg til EMIT som stemplingssystem ble et nettbrett med ANT-appen benyttet til å registrere svar og ta tider.
Stemplingssystem 1
Stemplingssystem 2

Kart: A-kort, A-lang
Resultater: Enkle, detaljerte

Den 9. - 10. juni blir det på nytt muligheten til å delta på pre-o i Hedmark, da samme gjeng som arrangerte søndagens prøve-på pre-o arrangerer to PreO konkurranser og en TempO konkurranse i Elverum og på Budor, se innbydelse på Eventor.