tirsdag 11. oktober 2016

Pre-o introduksjon på Hedmarken

Presisjonsorientering, eller kanskje bedre kjent som pre-o, er en orienteringersgren som de fleste o-løpere har hørt om, men som ikke så alt for mange har prøvd. Mange forbinder pre-o med handikap-orientering, men mye har skjedd med grenen siden den startet som et o-tilbud for personer med ulike handikap på 80-tallet. I dag er pre-o en spennende konkurransetilbud for alle, fra verdensmester i vanlig orientering til de som har ulike handikap som begrenser mobiliteten.
Prøve-på pre-o i Mosjømarka
Pre-o miljøet i Norge er lite, men har et stort potensiale med tanke på å kunne vokse. For at dette skal kunne skje er man nødt til å gjøre grenen kjent for folk. Ofte foregår pre-o konkurranser på egne arenaer hvor det kun er de som er spesielt interessert som vet hva som foregår. For å gjøre noe med dette har Sigurd og Geir som formål å legge pre-o konkurranser inn som en del av klassetilbudet på vanlige o-løp, noe som blant annet ble gjort under Pinseløpene på Hedmarken i 2016. Det å melde seg på i en konkurranse i en gren man ikke kjenner, er for mange vanskelig, eller rett og slett uaktuelt. Under Pinseløpene i 2015 og 2016 har det derfor vært tilbud om en enkelt, uhøytidelig og gratis prøve-på pre-o løype. Det er ikke alle som har tid eller mulighet til å prøve pre-o når de er på et nasjonalt løp, eller er opptatt med andre oppgaver i form av å være funksjonærer el.l. Derfor bestemt Sigurd og Geir seg for å tilby pre-o i forbindelse med to ordinære treningsløp på Hedmarken denne høsten.

En høstkveld i Furuberget
Årets siste felles treningsløp for klubbene Hamar OK, OL Vallset/Stange, Ringsaker OK og Vang o-lag gikk av stabelen fra nedre vanntank i Furuberget den 22. september. I den forbindelse hadde Geir lagt ei pre-o løype bestående av 10 poster i kategorien fra enkelt A-nivå til nærmere Elite-nivå. I tillegg var det mulig å prøve en tidspost som bestod av 6 skjermer med 3 oppgaver.

Dessverre var ikke været det beste denne torsdags ettermiddagen. Lett duskregn gjorde dette til en litt grå høstkveld, selv om temperaturen var god tatt årstiden i betraktning. Dette, kombinert med at det var årets siste treningsløp, gjorde at deltakelsen på løpet ikke var den største. Dette resulterte i at antallet som forsøkte seg på pre-o ble noe lavere enn håpet, men ifølge Sigurd som var instruktør og kartutdeler var det anslagsvis 10-15 personer som tok hele eller deler av løypa.
Demo post
På grunn av gråværet ble det fort mørkt noe som resulterte i at for de sist startende var det nærmest mørkt når de gikk ut i pre-o løypa. Tidsposten lå i et tettere skogsområde, så for de siste deltakerne var det ikke lett å se skjermene, og enda vanskelige å lese kartet. Siste person på tidspost måtte få kartlys av arrangøren for å i hele tatt å ha mulighet til å se kartet, og noe oransje/hvitt kunne så vidt skimte mellom trærne, med terrengformasjonene var heller diffuse.
Fem av de seks tidspost skjermene
Tidspost kartene
Siste post i dagslys
.. og litt senere på kvelden
Her kan dere se kart, og løsningskart.

Alltid fint i Mosjømarka
Høstens andre prøve-på pre-o arrangement var lagt til Løten o-lag sitt treningsløp fra flystripa i Mosjømarka lørdag 8. oktober. Det var Sigurd som hadde ansvaret for treningsløpet, hvor han hadde tilbud om både treningsløyper av ulik lengde og vanskelighetsgrad, samt ei pre-o løype bestående av 13 poster og en tidspost. Pre-o løypa var lagt på det vanlige o-kartet over Mosjømarka, som kun var opp forstørret til 1:4000 uten ytterligere kartkorreksjoner. Kartet er av bra kvalitet og Sigurd hadde lagt ei god løype som var tilpasset kartets nøyaktighetsgrad.
Info om treningsløpet, og hva pre-o går ut på
Om været hadde vært dårlig under det første prøve-på arrangementet i Furuberget, så var det strålende høstvær denne andre lørdagen i oktober, selv om det var en noe sur trekk fra sør. Det var totalt 19 personer som gikk pre-o løypa, fra meget rutinerte pre-o utøvere til de som aldri hadde gått ei pre-o løype tidligere. Tidsposten var lagt 10 meter fra sekretariatet slik at Sigurd kunne betjene både start, mål og tidspost.

O-løp i skogene på Hedmarken 8. oktober er ikke så vanlig, da det kun er 3 dager etter at de som jakter på skogens konge har inntatt skogen. I Løten er dette løst på en fin måte ved at noe av terrenget er fredet for jakt i helgene, en løsning som gjør at både de som jakter på elg og oransje/hvite flagg kan komme seg ut i skogen uten å komme i konflikt med hverandre.

Resultatene fra prøve-på konkurransen i Mosjømarka er å finne her, samt at man kan lese en reportasje om treningsløpet på Løten o-lag sin hjemmeside.
Kartet
Post 7
Post 8. Blå sirkler markerer skjermene, mens innenfor rød sirkel kan korrekt stein skimtes.
Post 13
Tidspost kartene
Tidspostene ble løst fra toppen av en stein. Ikke akkurat rullestol tilgjengelig...
En av utfordringen ved å legge pre-o løyper sammen vanlige løp/treningsløp er å påse at løypene ikke kommer i "konflikt" med hverandre. Med tidlig og god dialog mellom løypeleggerne løser dette stort sett seg veldig greit. Prøve-på arrangementene som har arrangert på Hedmarken har primært vært rettet mot o-løpere, og vi har derfor valgt å senke kravet til fremkommelighet på løypetraséen til kun å være en godt definert sti/vei. Dette gjør det også enklere å legge løyper i tilknytning til o-løps arenaene.

fredag 23. september 2016

Pre-o NM 2016

Den andre helgen i september gikk årets NM i pre-o av stabelen i Salten, eller nærmere bestemt i Fauske. Pre-o NM var lagt sammen med NM uka i orientering, som ble arrangert av Bodø & Omegn IF Orientering.
Arena for første dag av pre-o NM var Valnesfjord helsesportsenter
På lørdagen var det den tradisjonelle PreO konkurransen som stod på programmet. Konkurransen var lagt til Valnesfjord helsesportssenter, ett par mil utenfor Fauske. Her hadde Arne Ask, som hadde tatt på seg ansvaret for årets NM arrangement, lagt ei løype på 20 poster som fulgte rulleski løypa tilknyttet helsesportsenteret. Terrenget her ganske annerledes enn hva man er vant til fra Østlandet, med store åpne myrer, med innslag av bjørk og glissen furuskog. Med andre ord et terreng som egent seg meget godt for pre-o. Etter gjennomført løype gikk turen tilbake til helsesportsenteret hvor det ventet en tidspost stasjon med to oppgaver.

Etter målgang var det som vanlig diskusjon av poster med forklaring på hvorfor man hadde svart det og ikke det, og alt som hører til. Etter litt diskusjon både blant deltakerne og drøfting med løypeleggeren, bestemte løypeleggeren at korrekt svaret på 17. post skulle være Z og ikke B. Dette førte til en del omrokeringen på resultatlisten i forhold til hva som først ble presentert. Etter fasit endringen ble det klart at NM gullet i PreO for 2016 gikk til Lars Jakob Waaler fra Porsgrunn o-lag. Sølvet gikk til Sverre Turter Sandvold fra NTNUI, mens Sigurd Dæhli fra Løten tok bronse medaljen.
Pallen NM PreO 2016
Etter en god natts søvn, med eller uten banket lørdag kveld, var det klart for TempO NM. Arenaen for TempO konkurransen var den samme som for stafetten, hvor de to konkurransene pågikk parallelt. Mens lørdagens konkurranse gikk i strålende høstvær, bød søndag på litt mer tradisjonelt høstvær med regn og etter hvert økende vind. Starten på TempO konkurransen var lagt litt utenfor selve stafett arenaen. Etter en litt forsinket start p.g.a. mannskapsmangel på TempO stasjonene, var et klart for å løse 4 stasjoner med 6 skjermer med 6 oppgaver per stasjon.
TempO gullet gikk med ganske klar margin til Geir Myhr Øien fra Ringsaker OK, som dermed forsvarte fjorårets seier. Ole Johan Waaler tok sølvet 15 sekunder foran barnebarnet Martin Aarholt Waaler, som begge representerer Porsgrunn o-lag.

Antallet deltakere i årets NM konkurranser var dessverre veldig lavt, men da de fleste pre-o utøverne i Norge har base på Østlandet, er nok den lange reiseavstanden til Bodø og Fauske hovedgrunnen til dette. Takk til Arne og Eldrid Ask som tok på seg jobben med årets NM, nærmere 1200 km fra bopelen i Lier.

Kart og resultater fra årets pre-o NM er å finne i arkivet.

Neste års NM i pre-o er lagt inn i NM-uka i Halden 10.-11. september.

Post 6, lørdag
Flotte omgivelser
Det ble tid til en nærmere kikk på postene etter avsluttet konkurranse

#O-NM2016

Ikke hver dag at en gull medaljør i TempO NM  er en av oppgavene i ukens sports quiz i lokalavisen


søndag 28. august 2016

PreO-sølv til Jullum

Martin Jullum ledet etter første dag av PreO-øvelsen, og var dermed siste mann ut når øvelsen skulle avgjøres fredag. Dag 2 av PreO-konkurransen bestod av to deler, med innlagt tidspost mellom del 1 og 2. Martin gjorde en perfekt del 1, men gjorde en miss på del 2, noe som resulterte i at gullet glapp. Sammen med Jullum var det 7 andre utøvere som hadde alle rett på konkurransens første dag, men av disse var det kun Martin Fredholm som greide å få alle rett også dag 2. Dermed ble det svenskt gull til Martin Fredholm i den åpne klassen. Fredholm som forøvrig på lik linje med Lars Jakob som vant tirsdagens TempO, har vært med på samtlige WTOC. Bronsen gikk til Janis Rukšans fra Latvia.
Podiet PreO WTOC 2016
(alle foto: Marianne Dæhli)
I paralympic-klassen ble det også gull til Sverige, ved Michael Johansson. Mens Fredholm tok gullet med et poengs margin i åpen klassen, ble det tettere i paralympic klassen. Både Michael og Pavel Shmatov, Russland, hadde 46 poeng, så her ble tidspostene avgjørende. Mens sølvet gikk til Russland, gikk bronsen også til Sverige, ved Ola Jansson.

De øvrige norske deltakerne fikk også fine plassering. Sigurd Dæhli ble tilslutt nummer 11, etter å ha gjort en meget god dag 2 med alle rett. Lars Jakob Waaler ble til slutt nummer 15 etter 2 bom andre dag. I paralympic klassen hadde Norge kun med én deltaker, Arne Ask, som til slutt ble nummer 12.

Dag 2 av PreO konkurransen ble arrangert i Tolvmanstegen vindpark, ikke lagt fra norskegrensa. Vindmølleparken består av 22 vindmøller, og parken ble åpnet i 2011. Terrenget var relativt åpent, og flere av postene var på litt avstand.
Post 26. var den eneste av tilsammen 48 poster i løpet av 2 dager
hvor Martin Jullum avgav feil svar.

Stafetten

Nytt av året er at en stafett erstattet den tidligere lagkonkurransen. I stafetten var det to klasser, åpen og paralympic. Hvert lag bestod av 3 utøvere, som til sammen skulle løse 21 oppgaver + 1 TempO-stasjon per deltaker. Hver utøver skulle løse 7 oppgaver som kunne velges blant de som ikke var tatt tidligere, slik at laget totalt sett fikk svar på alle de 21 oppgavene.

Norge stilte kun lag i den åpne klassen, og laget bestod av Sigurd Dæhli på 1. etappe, Lars Jakob Waaler på 2. etappe, og Martin Jullum på den siste etappen.  Etter gull til Lars Jakob i TempO og sølv til Martin på PreO, og gode resultater forøvrig på de to første øvelsene, var det norske laget en av favorittene.
Norges lag

Sigurd hadde startetappen på det norske laget!
Sigurd innledet stafetten med en feil i løype, og feilfritt på TempO stasjonen. Lars Jakob gjorde en god andre etappe uten feil både i løypa og TempO stasjonen. Martin avsluttet stafetten for det norske lagt, med en feil i løypa og alle rett på TempO stasjonen. Med 2 feil i løypa ble det litt for mange straffe sekunder på det norske laget, noe som til slutt gav en 5. plass. En noe dårligere plassering enn hva som var målsetningen.

Slovakia tok et soleklart gull, med null feil både i løype og på TempO stasjonen, samt raske svartider. En TempO som var av det vanskeligere slaget. Sisteetappe utøverne gjennomførte TempO stasjonen i motsatt rekkefølge av stillingen etter 2 etapper og løypa på siste etappe. Ján Furucz, Slovakia, gjorde en spesielt imponerende TempO stasjon da han visste at han ledet, og således gikk sist inn, men dro til og svarte raskt og korrekt. Han var nesten 10 sekunder raskere enn nummer 2.

Slovakia vant gullet med en samlet tid på 1min 42 sek. Portugal tok sølvet med 3min 13 sek, mens bronsen gikk til Finland tok bronsen med 3min 33 sek. Sverige tok fjerde plassen med 3min 41,5sek, mens Norge hadde 4min 5sek på en femte plass. Med 60 sekunder i tillegg per bom i løypa hadde altså en bom mindre gitt norsk sølv -- så jevnt er det!

Stafetten var den siste øvelsen i årets WTOC i Strömstad. Samlet medalje oversikt for WTOC2016 ble som følger:


Gull Sølv Bronse Totalt
Sverige 3 1 1 5
Norge 1 1 2
Slovakia 1 1
Portugal 1 1
Russland 1 1
Ukraina 1 1
Finland 3 3
Latvia 1 1

Kart og resultater fra WTOC 2016 blir etterhvert tilgjengelig i arkivet.

Neste år er WTOC i Litauen 10.-15. juli!

Et vellykket mesterskap må feires!

Kakebaking...
 ... til ære for gullvinneren

tirsdag 23. august 2016

VM gull til Lars Jakob

VM gull i TempO til Lars Jakob
Foto: Marianne Dæhli
Etter dagens TempO kunne endelig Lars Jakob Waaler fra Porsgrunn o-lag, og Norge, ta steget helt på toppen av seierspallen. Lars Jakob har deltatt i samtlige av de 13 verdensmesterskapene i TrailO (pre-o) som har blitt arrangert, men har aldri tidligere vært på pallen individuelt. Etter å ha kommet på den sure fjerde plassen under fjorårets VM i Kroatia, ble det endelig en individuell VM medalje på Lars Jakob, og det av beste valør.

Dagens TempO ble innledet med en kvalifisering hvor deltakerne var delt inn i to heat, hvor de 18 beste fra hvert av heatene gikk videre til finalen senere på dagen. Lars Jakob var med i rødt heat, som forøvrig ble vunnet av TempO verdensmesteren fra 2014, Martin Jullum. Lars Jakob hadde derimot ikke helt klaff i kvalifiseringen, og endte til slutt på en 17. plass. Akkurat nok til å kvalifisere seg til finalen. Samtlige fire norske kvalifiserte seg for finalen, og i tillegg til at Martin vant rødt heat, vant Sondre Ruud Bråten blått heat. I dette heatet kom Sigurd Dæhli på en sikker 7. plass.

Startlisten i finalen settes opp med bakgrunn i resultatene fra kvalifiseringen, noe som gjorde at Lars Jakob var en av de først startende. Lars Jakob gjennomført en meget god finale runde, og gikk rett i tett. Med en så tidlig start ble det en lang og nervepirrende venteperiode før Lars Jakob endelig kunne strekke hendene i vært som verdensmester i TempO. Sølvet gikk til Marit Wiksell, Sverige og bronsen til Pinja Mäkinen, Finland. Øvrige norske plasseringen ble som følger: Sondre Ruud Bråten på 13. plass, Sigurd Dæhli på 21. plass og Martin Jullum på en noe overraskende 24. plass.
Topp fire i dagens TempO øvelse
Foto: Marianne Dæhli

Vi gratulerer Lars Jakob Waaler så mye med VM gullet!

I morgen fortsetter VM med første dag av den tradisjonelle PreO konkurransen. Følg oppdatering fra VM på arrangørens hjemmeside.

Resultater:
TempO finale
TempO kvalifisering, rødt heat
TempO kvalifisering, blått heat

torsdag 28. juli 2016

Trengsel i pre-o løypa

200 - 300 personer i pre-o løypa samtidig er ikke hverdagskost, men under prøve-på tilbudet i forbindelse med O-Ringen i Sälen kunne man oppleve nettopp dette.

Stor pågang på PreO prøve på
Pre-o er en relativ liten gren innenfor orientering, og konkurranser med 100 deltakere ansees som relativt store konkurranser. I forbindelse med O-Ringen 2016, som går i Sälen, rette over riksgrensa øst for Trysil, er rett i overkant av 100 deltakere påmeldt i de ordinære klassene. I tillegg har ca. 10-15 delta i de åpne klassene. De to første etappe foregikk fra Trollstugan i Hundfjället. Den tredje etappen gikk opp på fjellet rett ovenfor Lindvallen, og her måtte dessverre andre halvdel av løypa strykes etter at det i en kort periode på kom inn tåke som gjorde at det ikke var mulig å se skjermene som var på langt hold. Dette resulterte i at man tilslutt kun satt igjen med 11 tellende poster i Elite klassen og 9 poster i A-klassen. Sammenlagt etter tre etapper er det veldig tett i toppen av Elite klassen, hvor Robert Jakobsson leder med 54 poeng og 61 sekunder. I tillegg til Robert er det 4 andre som har 54 poeng, og ytterligere 4 stykk som har 53 poeng. I A-klassen er det etter tre konkurranser like tett. Her leder Björn Karlsson med 42 poeng og 85 sekunder. Ytterligere 4 personer er à poeng med Bjørn. Det blir således en spennende avslutning på årets O-Ringen, hvor de to siste etappene går fra Högfjällshotellet. 

Under hviledagen, også kalt aktivitetsdagen, var det en rekke aktivitestilbud, hvor prøve-på PreO var et av tilbudene. Det var løypene i Hundfjället fra etappe 2 som ble benyttet. Prøve-på PreO var et av mange aktivitetstilbud denne dagen, og var annonsert til å pågå i perioden fra kl. 10-12, men på grunn av den store interessen ble tilbudet holdt åpent lengre. Allerede i god tid før kl. 10 var det kø for å få prøve seg i PreO løypa, en kø som holdt seg gjennom hele tidsperioden. Owe Fredholm instruerte pulje på pulje i hva PreO går ut på og hva man skal gjøre og ikke skal gjøre i løypa. Arrangøren hadde et rikelig antall med kart, men gikk etterhvert tom for kart, slik at de som var ferdig med løypa ble oppfordret til å levere tilbake kartene for gjenbruk. Arrangøren estimerte at det måtte være ca. 800 som prøve seg i PreO løypa denne onsdagen. I tillegg kom de som bare var innom for å se hva som foregikk. I tillegg til en kort intro av Owe før start, var det plassert ut mange rutinerte pre-o utøvere ute i løypa som kunne bistå og svare på spørsmål underveis. Et tips til en senere anledning kan være å utstyre disse veilederne med en vest el.l. slik at de skiller seg litt ut fra folkemengden.

Løypa som ble benyttet til prøve-på egnet seg god da den 
  • gikk rett utenfor døren til de som bodde i hytter/leiligheter i Hundfjället.
  • hadde en rekke poster plassert i slalombakken som var synlige fra langt hold.
  • inneholdt mange gode kartlesningsposter.
  • gikk igjennom Trollskogen, slik at den spesielt egnet seg for barnefamilier.
  • fikk god omtale på O-Ringens hjemmeside i forkant.
Forhåpentligvis fikk mange en positiv opplevelse av hva PreO er denne dagen, og vi får håpe at en del blir å se igjen i PreO løypa ved en senere anledning.

Mer om arrangementet kan leses på SOFTs hjemmeside: Jätteintresse för PreO vid Prova-på-dagen - cirka 800 deltagare

Elite-løypa fra etappe 2 var en av løypene som var prøve-på løype 
Flere av postene var godt synlige fra langt hold
Tette med deltakere, og (o-)turister langs hele traséen

onsdag 25. mai 2016

EM sølv i TempO til Jullum

TempO sølv til Martin  under ETOC2016
(Arkivfoto)
Martin Jullum kunne klatre opp på det nest øverste trinnet på pallen etter en solid innsats i dagens TempO finale under EM i Jesenik, Tsjekkia. Klatre opp på pallens øverste trinn kunne Pavel Kurfürst fra Tsjekkia gjøre, han var 8 sekunder foran Jullum. Tredje plassen gikk til Ján Furucz, Slovakia. Det er foreløpig ikke publisert noen offisiell resultatliste på internett, men en foreløpige resultatliste fra TempO finalen er å finne her.

Dagen ble innledet innledet med en TempO kvalifisering, hvor deltakerne var fordelt i 2 heat, de 18 beste fra hvert heat gikk videre til finalen. Norge stilte med 6 deltakere i kvalifiseringen, hvor Martin Jullum, Sigurd Dæhli og Martin Aarholt Waaler var de som greide å kvalifisere seg for finalen. Mest overraskende var det kanskje at fjorårets bronse medaljør fra TempO VM, Sondre Ruud Bråten ikke kom videre til finalen. Sigurd Dæhli og Martin Aa. Waaler kom på henholdsvis 13. og 25. plass i finalen.

Noen andre omtaler av TempO konkurransen

Kanskje bidro et fartsfylt sprintløp under Pinseløpene til dagens EM suksess
for Halden løperen

I morgen er det model som står på ETOC programmet, før det på fredag er klart for første dag av den klassiske PreO konkurransen.

lørdag 14. mai 2016

Verdens orienteringsdag


Onsdag 11. mai var verdens orienteringsdag (World Orienteering Day), med en rekke arrangementer verden over. Østmarka OK inviterte denne onsdagen til pre-o på Bråteåsen rett utenfor Strømmen. Under kan dere lese hva Odd Wiik skriver om onsdagens arrangement.

Årets karusell er godt i gang og på verden O-dag så ble vårt andre løp arrangert. Løpet gikk i Bråteåsen på Skjetten og 19 deltakere en onsdag kveld må sies å være bra. Da med bakgrunn i at vi snakker om løpere som har lengre kjøretid enn løpets varighet.

Konseptet for karusellen er at det skal gis et tilbud til erfarne og nybegynnere ved at det lages løype for E/A og B/N klasser og gjerne med veiledning om behov. Det føres ikke resultatlister, men det premieres for deltakelse i minst 4 av 7 løp gjennom sesongen.

Kvalitet på poster og postbeskrivelser ble ofret stor oppmerksomhet etter målgang her som i andre løp, men Jan-Erik Haug som var løypelegger fikk god attest for gjennomgående vanskelige enkeltposter og så vidt vitende var det ingen som gikk løypa med fullt hus.

Bonus til alle var kaffe og vafler ved målgang.

Foto: Odd Wiik

Foto: Odd Wiik

Foto: Odd Wiik