onsdag 7. desember 2016

Årets pre-o-post 2016: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2016 er sjette post i eliteløypa under pinsesprinten pre-o, arrangert av Hamar OK og Løten o-lag i forbindelse med de tradisjonsrike pinseløpene på Hedmarken. Post seks gikk på ren lesing av brunbildet på litt avstand, men med meget god sikt. Her gjaldt det å få tak i hvor alle de små nesene på kartet var i terrenget, og så finne ut at det faktisk satt en skjerm på korrekt sted.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2016. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 6. post, Pinsesprinten pre-o, 14. mai
Dato: 14. mai 2016
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Pinsesprinten pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 6:
Antall skjermer: 3
Rett svar: B
Riktig svar i %: 89%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsningskart for kandidat nr. 4
Arikkel: Pinselopene.no

mandag 5. desember 2016

Årets pre-o-post 2016: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2016 er 4. posten under avslutningsdagen av Nordisk landskamp i Halden. Fredriksten festning var konkurranse området og den fjerde elite-posten var en spennende kartlesingspost i en av liene rundt festningen. Her gjaldt det å holde orden på søkk, neser og skrenter.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2016. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, Nordisk landskamp dag 2, 18. september
Dato: 18. september 2016
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NTE and ECTO Finale Weekend PreO 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 77%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsningskart for kandidat nr. 3
Arikkel: Orientering.noSvenskorientering.se

lørdag 3. desember 2016

Årets pre-o-post 2016: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2016 er første post i elite løypa under dag 2 av Nordisk landskamp som gikk av stabelen på Fredriksten festning i Halden. Post nummer en var en skikkelig kartlesingspost på et kolleparti ikke alt for langt unna veien. Selve kollen var ganske åpen, men det var stedvis litt krevende å se alle skjermene fra alle posisjoner fra vegen på grunn av busker og trær på plenen i forkant. Posten var fullt løsbar selv om man bare stod ved siktepinnen, men herfra kunne det være litt vanskelig å få tak i hvor de forskjellige nesene gikk.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2016. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 1. post, Nordisk landskamp dag 2, 18. september
Dato: 18. september 2016
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NTE and ECTO Finale Weekend PreO 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 1:
Antall skjermer: 4
Rett svar: C
Riktig svar i %: 68%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsningskart for kandidat nr. 2
Arikkel: Orientering.no, Svenskorientering.se

torsdag 1. desember 2016

Årets pre-o-post 2016: Kandidat nr. 1

Nok en gang har vi gleden av å kunne presentere kandidatene til årets pre-o-post. Årets pre-o-post ble første gang kåret i 2011. Etter den gang har vi kåret årets beste post hvert eneste år.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2016 er 1. post under årets versjon av den tradisjonsrike konkurransen O-treffen, arrangert av Østmarka OK og NERO HIL, den 5.juni. Dette var løypas først post, som man måtte se på forholdsvis lang avstand over et vann. Fra pinnen var det vanskelig å vurdere denne posten og det kunne virke som den satt galt. Trikset her var å bevege seg mye for å få god oversikt og dybde.

Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2016 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte 8 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innspill fra noen av de som har deltatt på flest konkurranser i Norge denne sesongen, samt en vurdering fra redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En jury bestående av medlemmer fra det norske pre-o-utvalget vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 1. post, O-treffen 5. juni

Dato: 05. juni 2016
Arrangør: Østmarka OK og NERO HIL
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd-Bjørn Wiik

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 88%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 1

tirsdag 11. oktober 2016

Pre-o introduksjon på Hedmarken

Presisjonsorientering, eller kanskje bedre kjent som pre-o, er en orienteringersgren som de fleste o-løpere har hørt om, men som ikke så alt for mange har prøvd. Mange forbinder pre-o med handikap-orientering, men mye har skjedd med grenen siden den startet som et o-tilbud for personer med ulike handikap på 80-tallet. I dag er pre-o en spennende konkurransetilbud for alle, fra verdensmester i vanlig orientering til de som har ulike handikap som begrenser mobiliteten.
Prøve-på pre-o i Mosjømarka
Pre-o miljøet i Norge er lite, men har et stort potensiale med tanke på å kunne vokse. For at dette skal kunne skje er man nødt til å gjøre grenen kjent for folk. Ofte foregår pre-o konkurranser på egne arenaer hvor det kun er de som er spesielt interessert som vet hva som foregår. For å gjøre noe med dette har Sigurd og Geir som formål å legge pre-o konkurranser inn som en del av klassetilbudet på vanlige o-løp, noe som blant annet ble gjort under Pinseløpene på Hedmarken i 2016. Det å melde seg på i en konkurranse i en gren man ikke kjenner, er for mange vanskelig, eller rett og slett uaktuelt. Under Pinseløpene i 2015 og 2016 har det derfor vært tilbud om en enkelt, uhøytidelig og gratis prøve-på pre-o løype. Det er ikke alle som har tid eller mulighet til å prøve pre-o når de er på et nasjonalt løp, eller er opptatt med andre oppgaver i form av å være funksjonærer el.l. Derfor bestemt Sigurd og Geir seg for å tilby pre-o i forbindelse med to ordinære treningsløp på Hedmarken denne høsten.

En høstkveld i Furuberget
Årets siste felles treningsløp for klubbene Hamar OK, OL Vallset/Stange, Ringsaker OK og Vang o-lag gikk av stabelen fra nedre vanntank i Furuberget den 22. september. I den forbindelse hadde Geir lagt ei pre-o løype bestående av 10 poster i kategorien fra enkelt A-nivå til nærmere Elite-nivå. I tillegg var det mulig å prøve en tidspost som bestod av 6 skjermer med 3 oppgaver.

Dessverre var ikke været det beste denne torsdags ettermiddagen. Lett duskregn gjorde dette til en litt grå høstkveld, selv om temperaturen var god tatt årstiden i betraktning. Dette, kombinert med at det var årets siste treningsløp, gjorde at deltakelsen på løpet ikke var den største. Dette resulterte i at antallet som forsøkte seg på pre-o ble noe lavere enn håpet, men ifølge Sigurd som var instruktør og kartutdeler var det anslagsvis 10-15 personer som tok hele eller deler av løypa.
Demo post
På grunn av gråværet ble det fort mørkt noe som resulterte i at for de sist startende var det nærmest mørkt når de gikk ut i pre-o løypa. Tidsposten lå i et tettere skogsområde, så for de siste deltakerne var det ikke lett å se skjermene, og enda vanskelige å lese kartet. Siste person på tidspost måtte få kartlys av arrangøren for å i hele tatt å ha mulighet til å se kartet, og noe oransje/hvitt kunne så vidt skimte mellom trærne, med terrengformasjonene var heller diffuse.
Fem av de seks tidspost skjermene
Tidspost kartene
Siste post i dagslys
.. og litt senere på kvelden
Her kan dere se kart, og løsningskart.

Alltid fint i Mosjømarka
Høstens andre prøve-på pre-o arrangement var lagt til Løten o-lag sitt treningsløp fra flystripa i Mosjømarka lørdag 8. oktober. Det var Sigurd som hadde ansvaret for treningsløpet, hvor han hadde tilbud om både treningsløyper av ulik lengde og vanskelighetsgrad, samt ei pre-o løype bestående av 13 poster og en tidspost. Pre-o løypa var lagt på det vanlige o-kartet over Mosjømarka, som kun var opp forstørret til 1:4000 uten ytterligere kartkorreksjoner. Kartet er av bra kvalitet og Sigurd hadde lagt ei god løype som var tilpasset kartets nøyaktighetsgrad.
Info om treningsløpet, og hva pre-o går ut på
Om været hadde vært dårlig under det første prøve-på arrangementet i Furuberget, så var det strålende høstvær denne andre lørdagen i oktober, selv om det var en noe sur trekk fra sør. Det var totalt 19 personer som gikk pre-o løypa, fra meget rutinerte pre-o utøvere til de som aldri hadde gått ei pre-o løype tidligere. Tidsposten var lagt 10 meter fra sekretariatet slik at Sigurd kunne betjene både start, mål og tidspost.

O-løp i skogene på Hedmarken 8. oktober er ikke så vanlig, da det kun er 3 dager etter at de som jakter på skogens konge har inntatt skogen. I Løten er dette løst på en fin måte ved at noe av terrenget er fredet for jakt i helgene, en løsning som gjør at både de som jakter på elg og oransje/hvite flagg kan komme seg ut i skogen uten å komme i konflikt med hverandre.

Resultatene fra prøve-på konkurransen i Mosjømarka er å finne her, samt at man kan lese en reportasje om treningsløpet på Løten o-lag sin hjemmeside.
Kartet
Post 7
Post 8. Blå sirkler markerer skjermene, mens innenfor rød sirkel kan korrekt stein skimtes.
Post 13
Tidspost kartene
Tidspostene ble løst fra toppen av en stein. Ikke akkurat rullestol tilgjengelig...
En av utfordringen ved å legge pre-o løyper sammen vanlige løp/treningsløp er å påse at løypene ikke kommer i "konflikt" med hverandre. Med tidlig og god dialog mellom løypeleggerne løser dette stort sett seg veldig greit. Prøve-på arrangementene som har arrangert på Hedmarken har primært vært rettet mot o-løpere, og vi har derfor valgt å senke kravet til fremkommelighet på løypetraséen til kun å være en godt definert sti/vei. Dette gjør det også enklere å legge løyper i tilknytning til o-løps arenaene.

fredag 23. september 2016

Pre-o NM 2016

Den andre helgen i september gikk årets NM i pre-o av stabelen i Salten, eller nærmere bestemt i Fauske. Pre-o NM var lagt sammen med NM uka i orientering, som ble arrangert av Bodø & Omegn IF Orientering.
Arena for første dag av pre-o NM var Valnesfjord helsesportsenter
På lørdagen var det den tradisjonelle PreO konkurransen som stod på programmet. Konkurransen var lagt til Valnesfjord helsesportssenter, ett par mil utenfor Fauske. Her hadde Arne Ask, som hadde tatt på seg ansvaret for årets NM arrangement, lagt ei løype på 20 poster som fulgte rulleski løypa tilknyttet helsesportsenteret. Terrenget her ganske annerledes enn hva man er vant til fra Østlandet, med store åpne myrer, med innslag av bjørk og glissen furuskog. Med andre ord et terreng som egent seg meget godt for pre-o. Etter gjennomført løype gikk turen tilbake til helsesportsenteret hvor det ventet en tidspost stasjon med to oppgaver.

Etter målgang var det som vanlig diskusjon av poster med forklaring på hvorfor man hadde svart det og ikke det, og alt som hører til. Etter litt diskusjon både blant deltakerne og drøfting med løypeleggeren, bestemte løypeleggeren at korrekt svaret på 17. post skulle være Z og ikke B. Dette førte til en del omrokeringen på resultatlisten i forhold til hva som først ble presentert. Etter fasit endringen ble det klart at NM gullet i PreO for 2016 gikk til Lars Jakob Waaler fra Porsgrunn o-lag. Sølvet gikk til Sverre Turter Sandvold fra NTNUI, mens Sigurd Dæhli fra Løten tok bronse medaljen.
Pallen NM PreO 2016
Etter en god natts søvn, med eller uten banket lørdag kveld, var det klart for TempO NM. Arenaen for TempO konkurransen var den samme som for stafetten, hvor de to konkurransene pågikk parallelt. Mens lørdagens konkurranse gikk i strålende høstvær, bød søndag på litt mer tradisjonelt høstvær med regn og etter hvert økende vind. Starten på TempO konkurransen var lagt litt utenfor selve stafett arenaen. Etter en litt forsinket start p.g.a. mannskapsmangel på TempO stasjonene, var et klart for å løse 4 stasjoner med 6 skjermer med 6 oppgaver per stasjon.
TempO gullet gikk med ganske klar margin til Geir Myhr Øien fra Ringsaker OK, som dermed forsvarte fjorårets seier. Ole Johan Waaler tok sølvet 15 sekunder foran barnebarnet Martin Aarholt Waaler, som begge representerer Porsgrunn o-lag.

Antallet deltakere i årets NM konkurranser var dessverre veldig lavt, men da de fleste pre-o utøverne i Norge har base på Østlandet, er nok den lange reiseavstanden til Bodø og Fauske hovedgrunnen til dette. Takk til Arne og Eldrid Ask som tok på seg jobben med årets NM, nærmere 1200 km fra bopelen i Lier.

Kart og resultater fra årets pre-o NM er å finne i arkivet.

Neste års NM i pre-o er lagt inn i NM-uka i Halden 10.-11. september.

Post 6, lørdag
Flotte omgivelser
Det ble tid til en nærmere kikk på postene etter avsluttet konkurranse

#O-NM2016

Ikke hver dag at en gull medaljør i TempO NM  er en av oppgavene i ukens sports quiz i lokalavisen


søndag 28. august 2016

PreO-sølv til Jullum

Martin Jullum ledet etter første dag av PreO-øvelsen, og var dermed siste mann ut når øvelsen skulle avgjøres fredag. Dag 2 av PreO-konkurransen bestod av to deler, med innlagt tidspost mellom del 1 og 2. Martin gjorde en perfekt del 1, men gjorde en miss på del 2, noe som resulterte i at gullet glapp. Sammen med Jullum var det 7 andre utøvere som hadde alle rett på konkurransens første dag, men av disse var det kun Martin Fredholm som greide å få alle rett også dag 2. Dermed ble det svenskt gull til Martin Fredholm i den åpne klassen. Fredholm som forøvrig på lik linje med Lars Jakob som vant tirsdagens TempO, har vært med på samtlige WTOC. Bronsen gikk til Janis Rukšans fra Latvia.
Podiet PreO WTOC 2016
(alle foto: Marianne Dæhli)
I paralympic-klassen ble det også gull til Sverige, ved Michael Johansson. Mens Fredholm tok gullet med et poengs margin i åpen klassen, ble det tettere i paralympic klassen. Både Michael og Pavel Shmatov, Russland, hadde 46 poeng, så her ble tidspostene avgjørende. Mens sølvet gikk til Russland, gikk bronsen også til Sverige, ved Ola Jansson.

De øvrige norske deltakerne fikk også fine plassering. Sigurd Dæhli ble tilslutt nummer 11, etter å ha gjort en meget god dag 2 med alle rett. Lars Jakob Waaler ble til slutt nummer 15 etter 2 bom andre dag. I paralympic klassen hadde Norge kun med én deltaker, Arne Ask, som til slutt ble nummer 12.

Dag 2 av PreO konkurransen ble arrangert i Tolvmanstegen vindpark, ikke lagt fra norskegrensa. Vindmølleparken består av 22 vindmøller, og parken ble åpnet i 2011. Terrenget var relativt åpent, og flere av postene var på litt avstand.
Post 26. var den eneste av tilsammen 48 poster i løpet av 2 dager
hvor Martin Jullum avgav feil svar.

Stafetten

Nytt av året er at en stafett erstattet den tidligere lagkonkurransen. I stafetten var det to klasser, åpen og paralympic. Hvert lag bestod av 3 utøvere, som til sammen skulle løse 21 oppgaver + 1 TempO-stasjon per deltaker. Hver utøver skulle løse 7 oppgaver som kunne velges blant de som ikke var tatt tidligere, slik at laget totalt sett fikk svar på alle de 21 oppgavene.

Norge stilte kun lag i den åpne klassen, og laget bestod av Sigurd Dæhli på 1. etappe, Lars Jakob Waaler på 2. etappe, og Martin Jullum på den siste etappen.  Etter gull til Lars Jakob i TempO og sølv til Martin på PreO, og gode resultater forøvrig på de to første øvelsene, var det norske laget en av favorittene.
Norges lag

Sigurd hadde startetappen på det norske laget!
Sigurd innledet stafetten med en feil i løype, og feilfritt på TempO stasjonen. Lars Jakob gjorde en god andre etappe uten feil både i løypa og TempO stasjonen. Martin avsluttet stafetten for det norske lagt, med en feil i løypa og alle rett på TempO stasjonen. Med 2 feil i løypa ble det litt for mange straffe sekunder på det norske laget, noe som til slutt gav en 5. plass. En noe dårligere plassering enn hva som var målsetningen.

Slovakia tok et soleklart gull, med null feil både i løype og på TempO stasjonen, samt raske svartider. En TempO som var av det vanskeligere slaget. Sisteetappe utøverne gjennomførte TempO stasjonen i motsatt rekkefølge av stillingen etter 2 etapper og løypa på siste etappe. Ján Furucz, Slovakia, gjorde en spesielt imponerende TempO stasjon da han visste at han ledet, og således gikk sist inn, men dro til og svarte raskt og korrekt. Han var nesten 10 sekunder raskere enn nummer 2.

Slovakia vant gullet med en samlet tid på 1min 42 sek. Portugal tok sølvet med 3min 13 sek, mens bronsen gikk til Finland tok bronsen med 3min 33 sek. Sverige tok fjerde plassen med 3min 41,5sek, mens Norge hadde 4min 5sek på en femte plass. Med 60 sekunder i tillegg per bom i løypa hadde altså en bom mindre gitt norsk sølv -- så jevnt er det!

Stafetten var den siste øvelsen i årets WTOC i Strömstad. Samlet medalje oversikt for WTOC2016 ble som følger:


Gull Sølv Bronse Totalt
Sverige 3 1 1 5
Norge 1 1 2
Slovakia 1 1
Portugal 1 1
Russland 1 1
Ukraina 1 1
Finland 3 3
Latvia 1 1

Kart og resultater fra WTOC 2016 blir etterhvert tilgjengelig i arkivet.

Neste år er WTOC i Litauen 10.-15. juli!

Et vellykket mesterskap må feires!

Kakebaking...
 ... til ære for gullvinneren